Dofinansowanie do nowych budynków MOJE CIEPŁO

Moje Ciepło dotacja dla nowych budynków

Budujesz dom z zamiarem ogrzewania go POMPĄ CIEPŁA? Już w 2022 roku możesz zaoszczędzić 7 tys. lub 21 tys. złotych z dofinansowaniem "Moje Ciepło"

Czy program Moje ciepło i dotacja dla nowych budynków zdominuje przyszłoroczne inwestycje w pompy ciepła?

Mamy dobrą widomość dla osób które budują dom.

Już I lub w II kwartale 2022 będą dopłaty do pomp ciepła do nowo wybudowanych domów jednorodzinnych. 

NFOŚiGW uzyskał pieniądze z Funduszu Modernizacyjnego na realizację programu Moje Ciepło.

Formą wsparcia będzie dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. Kwalifikowalność kosztów ustala się zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowalnych”, z zastrzeżeniem, że kwalifikowane są: 
  • koszty związane z nabyciem i montażem nowej pompy ciepła,
  • koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji (maks. 5%) oraz transportem niezbędnych elementów.
Maksymalne dofinansowanie do jednej instalacji wyniesie:
  • 21 000 zł w przypadku pomp gruntowych,
  •   7 000 zł w przypadku pomp powietrznych.

Kto może ubiegać się o dotację z programu Moje Ciepło?

Beneficjentami programu „Moje Ciepło” będą osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele (odbiorcy końcowi) nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Budynek powinien konstrukcyjnie stanowić samodzielną całość, jednak dopuszcza się w nim wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 20% wydajności infrastruktury (powierzchni budynku). W tym miejscu należy wspomnieć o podziale nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponieważ ze względu na dzień składania wniosku o dofinansowanie z programu Moje Ciepło możemy wyróżnić podział na:

– nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub

– złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Jakie systemy ogrzewania kwalifikują się do uzyskania dotacji z programu Moje Ciepło?

Kwalifikacji podlegają tylko systemy centralnego ogrzewania wodnego lub powietrznego.

W kontekście kwalifikacji EcoFlex produkt powinien posiadać dwie etykiety energetyczne (dla A2W oraz A2A) co umożliwi jego kwalifikację. Analizując systemy ogrzewania powietrznego to z założenia RAC, PAC i VRF raczej nie będą się kwalifikowały, chyba że ogrzewanie powietrzne będą spełniały założenie „centralne=kanałowe” (jedna jednostka wewnętrzna). Podsumowując w większości wypadków są to elektryczne sprężarkowe pompy ciepła.

W przypadku instalacji centralnego ogrzewania wodnego maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej instalacji grzewczej nie powinna przekraczać 35 °C Nie wyklucza to jednak stosowania grzejników

Wymaganie techniczne to minimum klasy A++ lub A+++ (temperatura zasilania 55 °C).
Uwaga – urządzenia muszą znajdować się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (tzw. ZUM).

Z programu Moje Ciepło wykluczone zostały niskotemperaturowe pompy ciepła (CWU).

Wymagany również będzie standard budynku:

– Maks. Epmaks w programie Moje Ciepło w 2022 r. (i prawdopodobnie w końcówce 2021) to EPmaks< 63 kWh/m2rok
– Maks. Epmaks w programie Moje Ciepło od 2023 r. to EPmaks<55 kWh/m2rok

Głównym celem programu „Moje Ciepło” jest wsparcie w Polsce rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, a przez to program będzie komplementarny wobec programu „Czyste Powietrze”.  Budżet całego programu „Moje Ciepło” to 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Źródło: 

 https://www.gov.pl/web/nfosigw/

https://www.panasonic.eu

#moje ciepło #budowa dofinansowanie #pompa ciepła #dofinansowanie pompa ciepła #czyste powietrze #mój prąd

Z pewnością program Moje ciepłodotacja dla nowych budynków będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem w 2022 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pomp ciepła:  http://instalhome.eu/oferta/pompy-ciepla/

Leave a Comment